GHS07 - Dráždivé látky

Kód produktu: 07
Dostupnosť: Skladom
Uvedená cena je vrátane DPH.
0,00€

Dostupné možnosti

Množstvo

 

GHS07 - Dráždivé látky : Označenie sa vzťahuje jedno alebo viaceré z týchto varovaní:

–          je akútne škodlivá

–          spôsobuje kožnú senzibilizáciu,

–          dráždi kožu a oči

–          dráždi dýchacie orgány

–          má narkotické účinky, spôsobuje ospalosť alebo závraty

–          je nebezpečná pre ozónovú vrstvu


Kvalita garantovaná 7 ročnou zárukou

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) je systém na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008.

  • Signálne slová - slovo označujúce príslušnú úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelom varovania pred možným nebezpečenstvom; má dve úrovne:
    • „nebezpečenstvo“ je signálne slovo označujúce závažnejšie kategórie nebezpečnosti;
    • „varovanie“ je výstražné slovo označujúce menej závažné kategórie nebezpečnosti

Symboly GHS majú štvorcový tvar s červeným orámovaním. Na bielom podklade je umiestnený čierny piktogram.

Značenie ponúkame vždy v niekoľkých veľkostiach a  prevedeniach, a to na plaste alebo samolepiacej fólií.

Použitie samolepiaceho alebo plastového prevedenia sa odvíja od charakteru miesta, kde má byť tabuľka inštalovaná.