Kde nás nájdete

Etabulky.sk

FIM, s.r.o.
Dobšinského 4
010 08 Žilina
IČO: 50430068
DIČ: 2120321489
IČ DPH: SK2120321489

Kontaktná osoba

Martin Forbak

Zastihnete ma

+421 911 052 652
objednavky@etabulky.sk

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v oddiely Sro, vo vložke číslo 66105/L

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Kontaktujte nás
Ochrana proti robotom
Oboznámil(a) som sa a súhlasím s Informácie o spracúvaní osobných údajov