GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie

Kód produktu: 08
Dostupnosť: Skladom
Uvedená cena je vrátane DPH.
0,00€

Dostupné možnosti

Množstvo

 

GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie : Látka ,alebo zmes s týmto piktogramom ,má

jeden, alebo viacero z týchto účinkov:

–          je karcinogénna

–          ovplyvňuje plodnosť a plod v tele matky

–          spôsobuje mutácie

–          je respiračným senzibilizátorom, pri vdýchnutí môže spôsobiť alergiu, astmu, alebo problémy s dýchaním

–          je toxická pre konkrétne orgány predstavuje aspiračné nebezpečenstvo, po požití alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľná


Kvalita garantovaná 7 ročnou zárukou

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) je systém na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008.

  • Signálne slová - slovo označujúce príslušnú úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelom varovania pred možným nebezpečenstvom; má dve úrovne:
    • „nebezpečenstvo“ je signálne slovo označujúce závažnejšie kategórie nebezpečnosti;
    • „varovanie“ je výstražné slovo označujúce menej závažné kategórie nebezpečnosti

Symboly GHS majú štvorcový tvar s červeným orámovaním. Na bielom podklade je umiestnený čierny piktogram.

Značenie ponúkame vždy v niekoľkých veľkostiach a  prevedeniach, a to na plaste alebo samolepiacej fólií.

Použitie samolepiaceho alebo plastového prevedenia sa odvíja od charakteru miesta, kde má byť tabuľka inštalovaná.